kör_logo_fa

Lezsák Sándort, az Országgyűlés alelnökét láttuk vendégül

Az interdiszciplinaritás vezérelve, amelyre igyekszünk szakmaibb tevékenységeink javát fölfűzni, nem csupán abban nyilvánul meg, hogy a tudományok között ívelünk hidat, hanem abban egyaránt, hogy egy adott területen belül is szerteágazóbb, kifinomultabb szemléletmódot valósítunk meg. Ennek nyomán nem elégszünk meg azzal a politikai híranyaggal, amelyet a médián keresztül kapunk, hanem lehetőségeinkhez mérten törekszünk a közéleti palettát a szélesítés mellett mélyíteni is.

Legutóbb az Országgyűlés alelnöke, Lezsák Sándor volt a vendégünk. A társalgásnak már az is intimebb atmoszférát kölcsönzött, hogy a beszélgetés minden szereplője egy asztalnál foglalt helyet – Lezsák úr azonban tovább fokozta ezt azzal, hogy az általa fölhozott témák majd mindegyike egy személyes életepizód köré fonódott. Hallottunk a lakiteleki találkozóról, a népfőiskolai misszió gyökereiről, de emellett az ifjúkorról és a családról is. Olyan irányból sikerült bepillantanunk a rendszerváltás körüli eseményzuhatagba, amely túlmutat egy néma tankönyv szűk korlátain. A testközelbe került események fölszították felelősségtudatunkat, emellett jól rávilágítottak arra is, hogy a sors gépezetének legszívósabb fogaskerekeit is hozzánk hasonló emberek lendítették mozgásba. 

 

Köszönjük szépen Alelnök úrnak megtisztelő jelenlétét!

kör_logo_fa