kör_logo_fa

A szakkollégium irányítását a Vezetőség, a Diákbizottság és a Tanulmányi Tanács látja el.  A Vezetőség a mindenkori rektorból (aki az intézményt is képviseli abban a felügyeleti bizottságban, mely a jezsuita egyetemi szakkollégiumokat irányítja és fogja össze), a szakkollégiumi lelkészből és a diákbizottság elnökéből áll.

A Tanulmányi Tanács a tanulmányi rendszer folyamatos fejlődéséért felel.  A Tanulmányi Tanács tagjai:

A Diákbizottság biztosítja a szervezet demokratikus működést, hiszen aktívan részt vesz az intézmény operatív irányításában is. A Diákbizottság az elnökből és négy alelnökből áll, akiket évente választanak a szakkollégium diákjai. A szakkollégisták teamrendszerben működnek együtt, minden egyes szakkollégista részt vesz a nyolc munkacsoport valamelyikének munkájában, amelyek az alelnökök felügyelete alatt állnak, valamint a csoport tagjai által megválasztott csoportvezető koordinálásával működnek. A teamek a következők:

 • Marketing Team
  • A Marketing Team feladata a kollégiumi plakátok, felvételi anyagok (brosúrák, videók, szórólapok) és háttértartalmak szerkesztése, valamint a szakkollégiumi programokra plakátok készítése, és az események dokumentálása (fotó,videó). A szakkollégisták portréfotóinak készítése is a team feladata. A többi teamtől eltérően az egyéni feladatok vannak nagyobb számban, mely a kreativitásnak és egyéni problémamegoldásnak nagyobb teret ad. Képszerkesztő, videószerkesztő programok előzetes ismerete ajánlott, de nem kötelező. Év elején rövid felzárkóztatást tartunk az új teamtagokkal, ahol nyugodt környezetben megismerkedhetnek a legfontosabb alkalmazások alapszintű kezelésével. Ezek ismeretében minden újonnan érkező fokozatosan tanulhatja meg a plakátkészítés és fényképszerkesztés know-how-ját.
 • Kommunikáció Team
  • A Kommunikáció Team hídszerepet tölt be a szakkollégium és a külvilág között, belső és külső kommunikáció formájában. Egyik fontos külső feladata a honlap (www.szentignac.hu) szerkesztése: minden fontosabb eseményről cikket ír a team, és az írásokat feltölti a honlapra. A Facebook-oldalunkat is a team alakítja: kb. heti három poszttal adunk hírt a fontos eseményekről, valamint az „Ignácot” számunkra különlegessé tevő dolgokról (pl. Közreggeli, KeddIma). A kreatív alkotásoknak (képek, írások) is teret adunk ezen a felületen, valamint nyitottak vagyunk a technikai újdonságokra (pl. Facebook-live). Egyéb online felületeink (pl. Instagram) is a team felügyelete alá tartoznak. Belső feladat a Diákbizottság nyílt üléseiről, valamint a Közgyűlésekről és a Szakkollégiumi Fórumokról jegyzőkönyv készítése és közzététele a közösség számára, részt veszünk az Öregdiákoknak szóló hírlevél és egyéb kiadvány szerkesztésében. Továbbá nyelvtanilag és stilisztikailag korrektúrázza a team a kommunikációs fórumainkon megjelenő írásokat. Az évben a legnagyobb projekt az Évkönyv készítése. Ezeken a feladatokon túl bármilyen más tevékenységet is csinálhat a team, így idén pl. programokat is szervez, valamint minden hónapban kreatív pályázatot hirdet a szakkollégistáknak.
 • Rekrutációs Team
  • A Rekrutációs Team feladata, hogy minél több fiatalhoz juttathassuk el az Ignác hírét. Igyekszünk az ország minél több gimnáziumába és a budapesti egyetemekre eljutni, hogy népszerűsítő előadásokat tartsunk szakkollégiumunkról. A csapatunk feladata ezen alkalmak leszervezése, az előadások koordinálása és a szóróanyagok eljuttatása az érdeklődőknek, valamint a felvételi hétvége megszervezése.
 • Spiri Team
  • A Szakkollégium három pilléréből az egyik a spiritualitás. A Team feladata a közösség lelki életének katalizálása. Kollégiumi lelkészünk segítségével csempésszük be az Ignáci lelkiséget az Ignác hétköznapjaiba. Hogyan csináljuk? Félévente lelkigyakorlatot szervezünk, minden kedd este egy szakkollégista vezette imára gyűlünk össze a saját kápolnánkban, vizsgaidőszakban szorító imaláncot tartunk, egy félévben két-három alkalommal lelkiségi teaházat szervezünk, szeretetszolgálatot működtetünk, saját közösségünk erősítésére megosztóköröket hívunk össze, lelkiségi faliújságot működtetünk, a jelentősebb egyházi szertartásokon jezsuita segítséggel a kollégium falain belül is részt vehetünk, ministráns jelenléttel szolgálunk a Mária utcai jezsuita templomban, a szakkollégiumi zenekart koordináljuk, zarándokolunk a természetben, sasszemmel pásztázzuk a lelkiségi tárgykörű programlehetőségeket.
 • Belügyi Team
  • A Belügyi Team feladata a kollégium épületének és eszközállományának fenntartása és fejlesztése a szakkollégisták bevonásával. A team – mind irányvonalak kialakításával, mind konkrét szervezési munkával – gondoskodik arról, hogy minden kollégista egyenlő mértékben járuljon hozzá közös tereink tisztán tartásához (például a konyha és a hűtőszekrények takarításához). Ha az egyes közösségi terekben (például számítógépterem, mosókonyhák) hiányosságot lehet tapasztalni, a Team egy-egy tagja felelős a probléma megoldásáért. Az Irodával szervesen együttműködve a team felel a szükséges eszközök beszerzéséért is, valamint az eszközök használatát a team szabályozza, a könyvtár állományát is felügyeli, razziákat tart a konyhai eszközök helyben tartásáért és működteti a becsületkasszákat. Az alkalomszerűen felmerülő problémák mellett a Team állandó feladata a Közreggeli (egyfajta „reggelimenza”), a KösszFiók (kollégiumi „kisbolt”) és a Közbiciklik működtetése, fenntartása. Az utóbbi években a Team – az Irodával együtt – elköteleződött a fenntarthatóság mellett, így munkájában mindig törekszik a környezetbarát megoldásokra (például a szelektív hulladékgyűjtés lehető legteljesebb megvalósítására). A piszkos munka mellett a Team feladata a közösségi terek kreatív díszítésének megvalósítása ugyancsak a szakkollégisták bevonásával (falfestés és virágültetés szervezése mint közösségi esemény). Egy jó „belügyes” elkötelezett a rend, a tisztaság és a fenntarthatóság mellett, ügyesen vonja be társait a kollégiumi infrastruktúra megőrzésébe és fejlesztésébe, s alkalmanként nem riad vissza a kétkezi munkától sem.
 • Külügyi Team
  • A Külügyi Team elsődleges feladata a Szakkollégium kapcsolatainak kialakítása és fejlesztése, a holdudvar ápolása és bővítése, az anyagi források bevonásának elősegítése. Ennek érdekében a team felelős a minden év novemberében megrendezett Díszvacsora gördülékeny megszervezéséért és lebonyolításáért, és a tavaszi Álarcosbál megrendezéséért. Feladatának tekinti továbbá neves közéleti személyiségek meghívását Public Lecture teaházak keretében, valamint az Alumnival való kapcsolattartást, és a szakkollégisták közösségének képviseletét az Interkoll összejövetelein. A Jezsuita Egyetemi Kollégiumok (JEK) programjainak koordinálása is a teamhez tartozik.
 • Közösségi Team
  • A Közösségi Team a szakkollégiumi közösség összekovácsolásáért, összefogásáért felelős, különböző csapatépítő programok szervezése által. Tevékenységi körébe tartozik az évnyitó Veni Sancte és az évzáró Te Deum megszervezése, a szakkollégiumi hétvégéért is felelős minden félévben, itt szállást, étkezést és programkínálatot kell biztosítania, ezenfelül a Mikulás bulin történő ajándékozás és 3 közösségi csütörtök megszervezése is a a feladatai közé sorolandó, valamint a külföldi albérlőkkel való közös programok szervezése. Sporteseményekre és házibajnokságra is van lehetőség a team jóvoltából. Ha szereted az operatív jellegű tevékenységeket és igazi csapatjátékos vagy, itt a helyed!
 • Szakmai Team
  • A Szakmai Team feladatai közé tartozik tulajdonképpen minden, ami egyik pillérünk, a szakmaiság erősítéséhez tartozik. Mi felelünk a Tanulmányi Rendszer kapcsán felmerülő, kollégistákat érintő munkákért (visszajelzések, kapcsolattartás, keretek), valamint szakmai programok: Szakmai Légyott, Student’s Corner, Házi Konferencia, Szakmai teaházak, valamint a háromnapos Szakmai hétvége megszervezése is fontos feladatunk, ahogyan az éves Szimpózium lebonyolítása is (témaválasztás, programtervezés, előadók meghívása, szervezési teendők). Emellett a szakmaiság mindennapokban való behozatala, a tudományos kapcsolatok keresése, és a házi projektverseny is a céljaink között szerepel.

Vezetőség:

Diákbizottsági alelnökök:

Teamvezetők:

Iroda:

 

kör_logo_fa