kör_logo_fa

Sajgó Szabolcs SJ volt a vendégünk

A 2014/15-ös tanév második szemeszterében vendégünk P. Sajgó Szabolcs SJ volt, aki – ahogy ez ezen alkalmakkor lenni szokott – életének alakulásáról, Isten szerepéről, hivatásának mikéntjéről, munkájának mibenlétéről mesélt.

És hogy miért vagyunk ezért hálásak?

Mert ezeken a találkozókon amellett, hogy nem nélkülözzük Isten hangulatát, világibb bepillantást nyerünk Anyaszentegyházunk “belső szerkezetébe”. Föltárul az aprón jelentékeny alkatrészek szentmiséken keresztül nem mindig tisztán látott énje, arca, és ezáltal a krisztusi test kényelmesebbé, otthonosabbá válik. A papi életutak – akár szentelés utáni! -, miénkkel megegyező motívumai megértetik velünk, hogy az Egyház az embereké, így direkt módon a miénk is – ezáltal pedig, a jezsuita nevelés nagyon tudatos részeként, elmélyül bennünk a keresztény küldetéstudat.

kör_logo_fa