kör_logo_fa

2014-es Öregdiák találkozó

A kollégium életében mindig is nagy szerepet töltöttek be az öregdiák találkozók, hiszen ez alkalmak adtak annak, hogy az egykor végzett diákok tudják egymással tartani a kapcsolatot. A találkozókat a Leuveni Collégium Hungaricumban szervezik, viszont praktikus okok miatt Budapesten is van egy öregdiák találkozó, azok számára, akik nem tudtak eljutni Belgiumba.

Fontos kiemelni Muzslay Istvát, ”Korunk Széchenyije, akinél többet hazánkért és egyházunkért, nem sokan tettek.”, aki mindig központi szerepet kap a találkozók alkalmával. Áldozatos munkájának köszönhető, hogy a jelenlegi magyar kutató értelmiség egy része megalapozhatta jövőjét, és az atya egyben utat nyitott a magyar tudományos életnek is. Hihetetlen, hogy kik fordultak meg és laktak a kollégium falai között.

Az idei évben volt szerencsém mindkét öregdiák találkozón részt venni, hiszen fél évig én is a KU Leuven padjait koptattam a Biomedical Engineering szakon. Megható volt számomra látni, hogy milyen örömmel tértek vissza a kollégium berkeibe a már jelenleg professzorok, orvosok, elismert kutatók és szakemberek, és kezdtek el mesélni egykori kollégiumi élményeikről és Muzslay atyáról.

2012-től kezdve nagy átalakuláson ment keresztül a kollégium, amióta a jezsuiták kézbe vették ennek fenntartását. Hatalmas felújítások folytak, melyet 3 év leforgása alatt sikerült befejezni. Jelenleg egy nagyon összkomfortos, jól felszerelt kollégium várja a leendő kutatókat és diákokat. Az öregdiák találkozó alkalmával részletesen végigmehettünk a felújítás lépésein, mely nem csak az régi, hanem az új öreg diákok számára roppantul érdekes volt.

A kollégium jelenleg 16 fő számára biztosít férőhelyet, saját szobával, emeletenkénti fürdőkkel és mosdókkal, egy hatalmas konyhával és mosókonyhával, saját könyvtárral és kápolnával. Emellett még van egy TV szoba, ahol film klubbot szoktak a diákok szervezni, illetve egy nagyobb kert, mely kinti sütögetésre ad alkalmat, és a biciklitárolás is megoldott.

A kollégium hosszú távú terve, hogy főként olyan diákok számára biztosítson helyet, akik valamilyen egyházi kötödéssel rendelkeznek, és hosszabb távú kutatói munka mellet vannak határozottan elkötelezve kinti tanulmá2nyaik során. Ugyanis az Erasmusos fluktuáció bár összekovácsolja a kollégium közösségét, azonban nagyon sok hagyomány és kulturális érték lemorzsolódik mindabból, melyet a kollégium magában foglal.

Számomra nagyon nagy élmény volt mind a tavaszi, mind pedig az őszi öregdiák találkozó, hiszen olyan élményekkel és emberek kapcsolatával gazdagodhattam, mely formáló hatással van jövőmre nézve. A félév során nagyon sokat tanulhattam a KU Leuven-en. Épp ezért biztatok mindenkit, hogy akiknek hosszútávú kutatói ambíció vannak és mellette szeretnék megismerni a belga kultúrát egy internacionális környezetben, azok feltétlen éljenek ezzel a lehetőséggel.

kör_logo_fa