kör_logo_fa

A földön a tisztelet a legnagyobb dolog, mert az a szeretet magva. A Világot nem a jólét fogja lakhatóbbá tenni, hanem a mások felé forduló szeretet.

Társadalmi felelősségvállalás

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium egyik fontos célkitűzése a társadalmi felelősségvállalás, ezért szakkollégisták különböző szociális projektekben vesznek részt. A legjelentősebb a Gyökerek Tábor, emellett a 2015-2016-os tanévben a Fóton elhelyezett menekült gyerekek segítése, korábban a Pelikán Program és a Jezsuita Roma Szakkollégium tagjai számára nyújtott mentorprogram.

“Ez a MAGIS: nem elégszünk meg soha azzal, ami van. De nem azért, mert telhetetlenek vagyunk, hanem azért, mert tudjuk, hogy tőlünk több telik. Tőletek több telik. És tegyetek meg mindent, ami tőletek telik. Magatokért, családjaitokért, Magyarországért, Európáért, az emberiségért és természetesen hitünkért is. Nem a mi dicsőségünkre, hanem Isten nagyobb dicsőségére. Ha ezt a programot megvalósítjuk, nem kell azon törni a fejünket, hogyan leszünk az ország legjobb szakkollégiuma, mert automatikusan az leszünk. A legjobbak. És ennél kevesebbet, nehogy már elvállaljunk!”

Gyökerek Tábor

A Gyökerek Tábor keretében Kárpát-medencében élő hátrányos helyzetű magyar anyanyelvű gyerekeket táboroztatunk egy hétig Magyarországon. A 2003 óta minden nyáron megrendezett program célja, hogy életre szóló élményt adjunk a gyerekeknek, illetve, hogy a táborozók magyarságtudatukban megerősödjenek, az anyaország kulturális értékeiről tapasztalatokat szerezzenek, valamint kapcsolatokat alakítsanak ki a Kárpát-medence más régióiból származó magyar társaikkal. A gyerekek Erdélyből, Délvidékről és Kárpátaljáról érkeznek. A tábor során a vidámságé és a szereteté a főszerep, jelmondatunk: „Tegyetek jót, mert tudtok!”. A program intézményesen és lelkületében is a Jezsuita rendhez tartozik. Büszkék vagyunk arra, hogy mozgalmunk 2010-ben Junior Prima díjban részesült.

Bővebben:

Web: http://www.gyokerektabor.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/gyokerektabor

Szeretetszolgálat

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Szeretetszolgálata a kezdetek kezdetén belső indíttatásból, önszerveződően indult. A hallgatók elhívást érezve spontán szerveződve indultak el a szeretet és elfogadás útján, ebből nőtte ki magát többek közt a Gyökerek tábor is.

Névadónk és példaképünk, Hurtado Szent Albert jezsuita, 1933-ban szentelték pappá, tanított a Szent Ignác Kollégiumban, részt vett a santiagói Katolikus Egyetem tanárképzésében, miközben szabadidejét a szegénynegyedekben töltötte. Igen korán érezte, hogy Isten a szegények szolgálatára hívta meg őt. Krisztus Otthona mozgalom megszervezésével munkássága modellé vált. Mára a mozgalom számos chilei nagyvárosban rendelkezik házakkal, amelyek csecsemők és gyermekek, fiatalok és idősek, testi és szellemi fogyatékosok illetve nagybetegek (köztük AIDS-esek) ezrei számára nyújtanak menedéket és az élet újrakezdésének lehetőségét.

Mit jelent nekünk „segíteni…” ?

A szegényeken, a peremre kényszerülteken segíteni elsősorban a felebarátként való elfogadásukat jelenti. Szó szerint pedig annyit tesz, mint közel menni hozzájuk, nem pedig sajnálkozva és megszégyenülten kikerülni őket, hanem mindegyiküket elfogadni; saját egyedi és megismételhetetlen személyiségének és történetének teljes valóságában – a szívünkkel nézve és látva. Egyszerűen elmeséltetni vele, hogy van, meghallgatni, és komolyan venni.

Gyakran zúdítjuk rá a „jócselekedeteinket” valakire anélkül, hogy figyelembe vennénk vagy megkérdeznénk azt, hogy mi tenne igazán jót neki, vagy, hogy tulajdonképpen mire is lenne szüksége. Ez persze még távol esik az igazi felebaráti szeretettől, hiszen itt még nagyon is a saját egónk van a középpontban. A megtérésnek a valódi szeretetre vezető útját járta meg Assisi Szent Ferenc, amikor először iszonyattal és félelemmel teli szívvel ment el a leprás mellett, majd – miután a szívével is rátekintve megértette őt-visszament hozzá és megcsókolta. Ekkor kezdődött el Ferenc új élete, abban a pillanatban, amikor a szegény és szerencsétlen emberrel, mint testvérével találkozott.

A kísértés abban van, hogy a másikat a saját elvárásaim és értékítéletem normái szerint, vagyis önmagammal mérem. Önzetlen szeretetből soha nem fakadhat ilyen törekvés, csak én-központú szemléletből. Ilyenkor tulajdonképpen segítőként én vagyok a történet főszereplője, a másik csak ürügy, alibi, az én „jócselekedetem” tárgya. Ha ezt, mint kísértést igazán fel tudom ismerni, és megpróbálom legyőzni, akkor a másikban valóban őt, magát fogom látni, és vele fogok találkozni. Ekkor önmagam felülmúlásából tapasztalok meg valamit, ami az Isten-kapcsolatom miatt nagyon fontos és alapvető élmény.

Programunk:

Célunk egy meglévő közösség munkájába való becsatlakozás és aktív részvétel, valódi segítséget szeretnénk nyújtani.

Többféle választási lehetőség van, amellyel a szeretetszolgálat személyes üggyé válását szeretnénk támogatni. Mindenki kiválaszthatja azt a közösséget, amellyel kapcsolatba szeretne lépni, jobban szeretne megismerkedni.

Közvetlen környezetünkre figyelve a VIII. kerületben munkát végző szervezetekkel működünk együtt több területen, mint például:

Hajléktalan emberek segítése a Vöröskereszt Diószeghy Sámuel utcai Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhelyén (valamint látogatást teszünk a hajléktalan emberek színjátszó csoportjának próbáin az AHA-Színpadon.)

A Mátyás téri Közösségi Ház Kesztyűgyár mentor programjában hátrányos helyzetű, főkén roma gyerekek korrepetálása

A Jézus Szíve Plébánia (Mária u.) Karitász munkájának segítése, és az Egymillió Csillag a Szegényekért Karitász szolidaritási akcióban való részvétel.

kör_logo_fa