kör_logo_fa

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban – alternatív utak

December 5-én este 8 órakor tartotta meg intézményünk, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium az őszi szemeszter utolsó teaházát, Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban – alternatív utak címmel. Szervező szakkollégistánk Melhardt Ágnes két meghívott vendége Baritz Sarolta Laura nővér és Rakonczai Éva volt.

 

Az esemény elején Baritz Sarolta mesélte el nekünk kalandos életútját. A nővér közgazdász végzettséget szerzett, majd a szakmában is helyezkedett el. Hosszú ideig dolgozott a Pepsi menedzsereként sikeresen, amikor életében váratlan fordulat következett be: meghallotta Isten hívó szavát és a Domonkos-rendben apácának állt. Hátat fordított korábbi hivatásának (az újat is hasonlóan értékesnek érezte), de nemrég úgy döntött, elvégzi a közgazdaságtan doktori képzését. Élete, munkássága kitűnő példa arra, hogy lehet a két, látszólag egymástól messze álló területet (a közgazdaságtant és a teológiát) egy életműben összeegyeztetni. Ezt követően Rakonczai Éva beszélt a kb. 30 fős publikumnak a KETEG-ről, bemutatta annak működését, jelentőségét. A Keteg a Sapientia Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem KETEG posztgraduális képzése, amely 2010 szeptemberében indult. A program harmadik részében az érdeklődők kérdéseit válaszolták meg a vendégek. A kérdések főként arra irányultak, mennyiben lehet alkalmazni a keresztény hit elveit a gazdasági viszonyokban, illetve egy végzett közgazdász hogyan tudja kamatoztatni vallásának tanításait a mindennapi munka során.

A teaházon résztvevők értékes ismeretanyaggal gyarapodhattak, két példaértékű életpályába nyerhettek betekintést. Köszönjük a szervezőmunkát Melhardt Ágnesnek.

kör_logo_fa