kör_logo_fa

A szakmaiság a SZIK egyik sarkalatos pillére, hiszen kitűzött célja, hogy tagjai szakmájukban kiváló szakemberekké váljanak. Ezt hívatott elősegíteni az intézmény tanulmányi rendszere.

Tanulmányi rendszer

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium diákságában megfogalmazódott az igény, hogy olyan szakmai programot vigyünk végig itt töltött időnk során, mely egyszerre képes megadni a stabilitást, egyfajta közös platformot, a tanárainkkal való személyesebb kapcsolatot, ugyanakkor az önálló kezdeményezéseket is elősegíti.

Ennek érdekében minden kollégista első három évében kötött kurzusrend szerint végzi kollégiumi szakmai kötelezettségeit. A tanrend az alábbiak szerint alakul:

1. év

Őszi félév
 • Kurzus: Önismeret, Közélet
 • Skill:       Retorika, Szeretetszolgálat
Tavaszi félév
 • Kurzus: Szakkollégiumiság
 • Skill:       Vitakultúra, Szeretetszolgálat

2. év

Őszi félév
 • Kurzus: Globális problémák, érzékenyítés
 • Skill:       Protokoll; Esszéírás
Tavaszi félév
 • Kurzus: Művészetek
 • Skill:      Jog; Tárgyalástechnika

3. év

Őszi félév
 • Kurzus: Közgazdaságtan
 • Kötelezően végzendő projekt
Tavaszi félév
 • Kurzus: Vendégoktatói kurzus
 • Kötelezően végzendő projekt
 • Studia Ignatiana-publikáció

Ez a rendszer visszatért a korábban szokásos felosztáshoz, miszerint az elméleti tudásanyagot átadó kurzusok mellett gyakorlati fókuszú, készségfejlesztő ún. skill-kurzusok is megjelennek.

Az előre leszögezett tanrend lehetőséget biztosít arra, hogy állandó tanári kar segítségével dolgozzunk a Szakkollégiumban, így erősítve a pedagógiai munka személyes oldalát. Sok esetben már régóta visszajáró tanárainkra számíthatunk, némely tárgynál pedig most kívánjuk oktatóink és a magunk számára is hagyománnyá tenni az adott kurzust.

A bolognai rendszer időskálájához szabott három éves tanulmányi rendszer sikeres teljesítése már ignácos diplomát ér. Ettől függetlenül természetesen sokan hosszabb ideig maradnak kollégisták, számukra sem zárul le a tanulmányi fejezet. Három évet elvégzett szakkollégistáink minden félévben egy önszerveződő kurzusban való részvételt és egy projekt teljesítését vállalják. Az önszerveződés itt mindkét esetben maga után vonja a téma szabad megválasztását, azzal a megkötéssel, hogy csak elegendő jelentkező esetén fognak elindulni a lehetőségek.

A kötelezően végzendő kereteken felül minden érdeklődőnek lehetséges egyéb kurzusokba becsatlakoznia. Fontos elemként megjelenik ugyanakkor az évfolyamok kohézióját elősegítendő zártság, ami azt jelenti, hogy az első három év kurzusaiban csak különösen indokolt esetben van esély részt venni.

Projektek

A tanulmányi rendszer egyik sarokkövének tekinthetők a tervezetten harmadik évfolyamtól beinduló projektek. A kötött kurzusrend ellenpólusaként ez az egység az önszerveződést, a kreatív ötletelést és a személyes felelősség megélését hivatott elősegíteni. Minimum három-négy fős csapatok dolgoznak együtt egy félév vagy év folyamán, hogy saját ötletüket saját módszereikkel megvalósítsák, valamilyen formában szellemi vagy tárgyi terméket állítsanak elő, majd ezt a félévente megrendezendő projekt-bemutató házi konferencián prezentálják.

Működő projektünkre példák a dráma, a menekültekkel való foglalkozás, cikkírás a Mandiner blogra, egy természettudományos ismeretterjesztő videó elkészítését célul kitűző projekt, valamint az Iron Curtain személyes-történelmi vonatkozásokat feltáró kezdeményezése.

Egyéb szakmai kezdeményezések és a szimpóziumok

A Szakkollégium további lehetőségeket nyújt a szakmai fejlődésre például az önálló kutatás ösztönzésével. Ilyen például a Házi Konferencia, illetve a publikálási lehetőség a Studia Ignatia folyóiratba. Léteznek továbbá belső szakmai fórumok, mint a Vitakörök, a Student’s Corner, valamint a Szakmai Légyott elnevezésű programok. Évente számos Teaházra kerül sor, valamint a közéleti/tudományos elit képviselői is megfordulnak a SZIK-ben zártkörű beszélgetések keretében a Public Lecture program keretében.

A Szakkollégium szakmai pillérének része az évente megrendezésre kerülő, rendszerint teltházas szimpózium, amely tudományos igénnyel és interdiszciplináris nyitottsággal igyekszik reagálni valamely fontos társadalmi, kulturális kérdésre. A kétnapos konferenciát a Szakmai Team szervezi a Vezetőség közreműködésével.

Az elmúlt három év szimpóziumai a következők voltak:

kör_logo_fa