kör_logo_fa

Az Ignác olyan fiatal egyetemisták közössége, akik az egyetem alatt többre vágynak, mint a saját tudományterületükben való elmélyedés, és ezért olyan közösséget keresnek, ahol képességeiket fejleszthetik. A SZIK lehetőséget biztosít, hogy a kötelező kurzusok mellett hallgatói önszerveződő módon különböző szakmai eseményeket, közösségi és önkéntes programokat szervezzenek, megtapasztalják, milyen csapatban, vagy éppen vezetőként dolgozni teamekben vagy a Diákbizottságban, amely a hallgatói élet egyik legfontosabb irányító szerve. Egy lendületes közösség tagjai vagyunk, ahol egyaránt fontos az elszántság arra, hogy saját képességeinkkel és tulajdonságaiknkkal gazdagítsuk a kollégiumot, illetve a nyitottság arra, hogy az intézménynek köszönhetően új képességekre, kompetenciákra tegyünk szert.

Az Ignác lehetőséget tár elénk, hogy érdeklődő, véleményt formáló módon figyeljük a hazai és nemzetközi aktuálpolitikai eseményeket, meghívott vendégeink előadásai, a rendszeres vitakörök segítik, hogy naprakészek maradjunk. Mindemellett lehetőség van arra is, hogy ki-ki a saját szakterületi ismereteiben fejlődjön, sőt hogy az egyetemen megszerzett tudását más egyetemek hallgatóinak segítségével szélesítse, csiszolja, új, globálisabb kontextusba helyezze. A szakkollégium önálló tanulmányi rendszert kínál, ahol a Veled egy évfolyamban felvettekkel együtt szerezhetsz alapvető tapasztalatokat a filozófia, retorika, protokoll, nemzetközi kapcsolatok, teológia, jog, tárgyalástechnika és más területek köréből. Lehetőség van arra is, hogy társaidnak önállóan szervezz kurzust vagy projektet, ezzel is mélyítve tudásotokat, szélesítve látókörötöket. Az Ignác saját ösztöndíjrendszert működtet szociális és tanulmányi alapon, a sikeres nyelvvizsgákat is támogatja.

Egyetemi éveinket kapcsolatok alakítására is szeretnénk használni – az Ignác ebben is segítségünkre van. Minősített szakkollégium státuszban tagja vagyunk a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának, mely a szakkollégiumokat összefogó egyesület. Határokon átívelő kapcsolatokkal is büszkélkedhetünk marosvásárhelyi és leuveni testvérkollégiumaink révén. A kapcsolatoknak köszönhetően pedig lehetőség van gyakornoki ösztöndíjakra az Európai Parlamentbe vagy az Amerikai Egyesült Államok különböző szervezeteibe.

Szakkollégiumunk a jezsuitákhoz kapcsolódik, így kiváló közeget jelent azok számára, akik nyitottak a közösségi hitélményekre. Közös imádságok, kollégiumi misék, lehetőségek lelkigyakorlaton való részvételre, meghitt hangulatú szentségimádások, zenei szolgálat a jezsu8-as miséken – a kollégiumnak köszönhetően ezekben is részt veszünk. Lelki egyensúlyunk megtalálásában segítségünkre van kollégiumi lelkészünk, akit egyaránt lehet keresni baráti és mély lelki beszélgetésekkel. Bár mi sem tudjuk, mi a helyes út, a közösség megtartó erejére mindig számíthatunk, s lelkesedést meríthetünk a kedd esti megosztócsoportok beszélgetéseiből is.

Szakkollégiumi tevékenységünk nagyon sokrétű, a szakmaiság-lelkiség-közösség hármas pillérén alapulva. Embertpróbáló feladat lenne, hogy mindenki minden területen azonos mértékben vegyen részt, viszont érdemes kihasználni a kollégium által nyújtott lehetőségeket. Felelős felnőttként mi magunk dönthetjük el, melyik területen, miben szeretnénk fejlődni, melyik területet mivel tudnánk gazdagítani.

kör_logo_fa